Obľeč sukňu červenu

★☆☆☆☆

 Ilustrácia sa nenašla